Detaljer om förslaget

Svensk titel: Addressering - Del 3: Kvalitet på adressinformation
Nummer:ISO/DIS 19160-3
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 323
Namn på kommittén:Geodata
Publicerat:den 11 dec 2018
Sista svarsdatum:den 19 feb 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard

— is a profile of ISO 19157:2013 Geographic information — Data quality;

— establishes a set of data quality elements and measures for describing the quality of address data;

— describes procedures for reporting data quality;

— provides guidelines for the use of the established set of data quality elements and measures for describing the quality of address data.

This International Standard is applicable to those evaluating and reporting the quality of address data such as address data managers, address data aggregators, and address data users.

This International Standard does not attempt to define minimum acceptable levels of quality for address data.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.