Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter - Referensdatamodell - Del 8:
Nummer:prEN 12896-8
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 255
Namn på kommittén:Vägtrafikinformatik
Publicerat:den 10 dec 2018
Sista svarsdatum:den 1 feb 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

The main objective of the present document is to present the Reference Data Model for Public Transport, based on:

— the Reference Data Model, EN 12896, known as Transmodel V5.1;

— EN 28701:2012, Identification of Fixed Objects in Public Transport (IFOPT), although note that this particular standard has been withdrawn as it is now included within Parts 1 and 2 of this standard (EN 12896-1:2016 and EN 12896-2:2016) following their successful publication.

incorporating the requirements of

— EN 15531-1 to −3 and CEN/TS 15531-4 and −5: Service interface for real-time information relating to public transport operations (SIRI);

— CEN/TS 16614-1 and 2: Network and Timetable Exchange (NeTEx), in particular the specific needs for long distance train operation.

Particular attention is drawn to the data model structure and methodology:

— the data model is described in a modular form in order to facilitate the understanding and the use of the model;

— the data model is entirely described in UML.

The following functional domains are considered:

— Network Description: routes, lines, journey patterns, timing patterns, service patterns, scheduled stop points and stop places.

— Timing Information and Vehicle Scheduling (runtimes, vehicle journeys, day type-related vehicle schedules)

— Passenger Information (planned and real-time)

— Fare Management (fare structure, sales, validation, control)

— Operations Monitoring and Control: operating day-related data, vehicle follow-up, control actions

— Driver Management:

— Driver Scheduling (day-type related driver schedules),

— Rostering (ordering of driver duties into sequences according to some chosen methods),

— Driving Personnel Disposition (assignment of logical drivers to physical drivers and recording of driver performance).

— Management Information and Statistics (including data dedicated to service performance indicators).

The data modules dedicated to cover most functions of the above domains will be specified.

Several concepts are shared by the different functional domains. This data domain is called "Common Concepts".

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.