Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Spår - Säkerhet vid arbete i spår - Del 3: Kompetens hos personal relaterad till arbete på eller nära spår
Nummer:prEN 16704-3:2016/A1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 5 dec 2018
Sista svarsdatum:den 7 feb 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard defines the activities related to work on or near the railway track and the associated competence profiles of persons who carry out these activities and defines procedures for assessing the competence.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.