Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 19162
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 323
Namn på kommittén:Geodata
Publicerat:den 5 dec 2018
Sista svarsdatum:den 16 feb 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines the structure and content of a text string implementation of the abstract model

for coordinate reference systems described in ISO 19111:2018. The string defines frequently needed

types of coordinate reference systems and coordinate operations in a self-contained form that is easily

readable by machines and by humans. The essence is its simplicity; as a consequence there are some

constraints upon the more open content allowed in ISO 19111. To retain simplicity in the well-known

text (WKT) description of coordinate reference systems and coordinate operations, the scope of this

document excludes parameter grouping and pass-through coordinate operations. The text string

provides a means for humans and machines to correctly and unambiguously interpret and utilise a

coordinate reference system definition with look-ups or cross references only to define coordinate

operation mathematics. A WKT string is not suitable for the storage of definitions of coordinate

reference systems or coordinate operations because it omits metadata about the source of the data and

may omit metadata about the applicability of the information.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.