Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 26162-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 115
Namn på kommittén:Språk och terminologi
Publicerat:den 5 dec 2018
Sista svarsdatum:den 9 feb 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies general, i.e. implementation- and use-case-independent

terminology database design for enabling maximum efficiency and quality in the field of terminology

work and, thus, in creating, processing, and using high quality terminology. The intended audiences

of this document are terminologists, translators, technical writers, language planners, subject field

experts, and terminology management system developers. However, the standard can also be used to

evaluate the conformance and suitability of terminology databases.

This International Standard describes a maximum approach, i.e. terminology database design for

distributed, multilingual terminology management environments. Nevertheless, it can also be used for

designing smaller solutions by just subsetting the proposed data model.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.