Detaljer om förslaget

Svensk titel: Gjutstål - Ultraljudsprovning - Del 1: Gjutstål för allmänna ändamål
Nummer:ISO/DIS 4992-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 130
Namn på kommittén:Gjutet järn och stål
Publicerat:den 5 dec 2018
Sista svarsdatum:den 7 feb 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

ISO 4992-1 specifies the requirements for the ultrasonic testing of steel castings (with ferritic structure) for general purposes, and the methods for determining internal discontinuities by the pulse-echo technique.

ISO 4992-1 applies to the ultrasonic testing of steel castings which have usually received a grain-refining heat treatment and which have wall thicknesses up to and including 600 mm. For greater wall thicknesses, special agreements apply with respect to the test procedure and the acceptance levels.

This part of ISO 4992 does not apply to austenitic steels and to joint welds.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.