Detaljer om förslaget

Svensk titel: Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 3: Mätning av miljöparametrar som inverkar på korrosiviteten inomhus
Nummer:prEN ISO 11844-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 146
Namn på kommittén:Korrosion
Publicerat:den 30 nov 2018
Sista svarsdatum:den 21 jan 2019
Ämnesområden:Korrosion
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO 7708, Air quality — Particle size fraction definitions for health-related sampling

ISO 9225, Corrosion of metals and alloys — Corrosivity of atmospheres — Measurement of environmental parameters affecting corrosivity of atmospheres

ISO 11844-1, Corrosion of metals and alloys — Classification of low corrosivity of indoor atmospheres — Part 1: Determination and estimation of indoor corrosivity

EN 12341, Air quality — Determination of the PM10 fraction of suspended particulate matter — Reference method and field test procedure to demonstrate reference equivalence of measurement methods

ISO 16000-1, Indoor air — Part 1: General aspects of sampling strategy

ISO 16000-5, Indoor air — Part 5: Sampling strategy for volatile organic compounds (VOCs)

ISO 16000-15, Indoor air — Part 15: Sampling strategy for nitrogen dioxide (NO2)

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.