Detaljer om förslaget

Svensk titel: Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 1: Bestämning och uppskattning av inomhuskorrosivitet
Nummer:prEN ISO 11844-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 146
Namn på kommittén:Korrosion
Publicerat:den 30 nov 2018
Sista svarsdatum:den 21 jan 2019
Ämnesområden:Korrosion
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document deals with the classification of low corrosivity of indoor atmospheres.

The aim of this document is to characterise indoor atmospheric environments of low corrosivity that

can affect metals and metallic coatings during storage, transport, installation or operational use, to set

a consistent way of indoor corrosivity classification, and to prescribe procedures for derivation and

estimation of indoor corrosivity categories.

This document specifies technical metals, whose corrosion attack after a defined exposure period is

used for determination of corrosivity categories of indoor atmospheres of low corrosivity.

This document defines corrosivity categories of indoor atmospheres according to corrosion attack on

standard specimens.

This document indicates important parameters of indoor atmospheres that can serve as a basis for an

estimation of indoor corrosivity.

Selection of a method for determination of corrosion attack, description of standard specimens, its

exposure conditions and evaluation are the subject of ISO 11844-2. Measurement of environmental

parameters affecting indoor corrosivity is the subject of ISO 11844-3.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.