Detaljer om förslaget

Svensk titel: Intermodala lastenheter och nyttofordon - Transportstabilitet hos förpackningar - Minimikrav och provningar
Nummer:prEN 17321
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 591
Namn på kommittén:Lastsäkring - Godstransporter
Publicerat:den 30 nov 2018
Sista svarsdatum:den 27 jan 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

The transport stability of packages is a vital part of transport safety and the possibility of securing the cargo on different types of Cargo Transport Units (CTUs). This European standard specifies the requirements and different methods for testing the transport stability of packages. A package means the complete product of the packing operation, consisting of the packaging and its contents prepared for transport. The transport stability of the packages is divided to different levels depending on the capability to withstand the forces during the transport. This transport stability of the packages requires different types of CTUs and/or securing methods to obtain a safe cargo securing during the entire transport. Before the package is prepared for the transport it can be defined as a handling unit without any transport packaging material to obtain transport stability. The minimum requirement for the stability of the handling unit is set to obtain a safe handling both before and after the transport. The aim of the different test methods is to define the Transport Stability Level (TSL) of a package or handling unit.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.