Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Profiler - Del 3: Infrastrukturprofiler
Nummer:prEN 15273-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 23 nov 2018
Sista svarsdatum:den 21 mar 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document:

— defines the various profiles needed to install, verify and maintain the various infrastructures near the infrastructure gauge,

— lists the various phenomena to be taken into account to determine the infrastructure gauge,

— defines a methodology that may be used to calculate the various profiles from these phenomena,

— lists the rules to determine the distance between the track centres,

— lists the rules to be complied with when building the platforms,

— lists the rules to determine the pantograph gauge,

— lists the formulae needed to calculate the infrastructure gauge,

and is applicable for various track gauges.

This document defines the gauge as an agreement between infrastructure and rolling stock, and defines the responsibilities of the following parties:

a) for the infrastructure:

1) gauge clearance;

2) maintenance;

3) infrastructure monitoring.

b) for the rolling stock:

1) compliance of the operating rolling stock with the gauge concerned;

2) maintenance of this compliance over time.

For a given defined gauge, the application of the rules contain in this part 3, associated with useful elements contained in prEN 15273-4, makes it possible to determine the minimum dimensions of an infrastructure. Therefore, this infrastructure is compatible with vehicle gauge having the same designation, and obtained according to rules defined in prEN 15273-2.

Other networks such as urban and suburban may apply the gauging rules defined in this standard but are outside of its scope.

For absolute and comparative gauging, the application of the rules contained within prEN 15273-3, combined with vehicle data defined in prEN 15273-2 in accordance with make it possible to determine the dimensions of infrastructure.

NOTE The rules given in this standard are not applicable to the gauges "S" and "T" referred to in 4.2.3.1. (7) & (8) for track gauge 1 520 mm of the merged TSI Loc and Pass (Commission Regulation N° 1302/2014 of 18 November 2014).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.