Detaljer om förslaget

Svensk titel: Kärnbränsleteknik - Vägledning för mätning av specifik ytarea för uranoxidpulver genom BET-metoden
Nummer:prEN ISO 12800
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 405
Namn på kommittén:Kärnenergi
Publicerat:den 20 nov 2018
Sista svarsdatum:den 8 jan 2019
Ämnesområden:Klyvbara material
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document gives guidelines on the determination of the specific surface area of as-fabricated uranium dioxide powder by volumetric or gravimetric determination of the amount of nitrogen adsorbed on the powder, and can be applied to other similar materials, e.g. U3O8, UO2-PuO2 powders, and other bodies with similar surface areas, e.g. powder granules or green pellets, provided that the conditions described are fulfilled. Modifications using other adsorbing gases are included.

The method is relevant as long as the expected value is in the range between 1 m2/g and 10 m2/g.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.