Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/IEC DIS 29192-2/Amd 2
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 318
Namn på kommittén:Informationssäkerhet
Publicerat:den 19 nov 2018
Sista svarsdatum:den 4 feb 2019
Ämnesområden:IT-säkerhet
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO/IEC 29192 specifies three block ciphers suitable for applications requiring lightweight cryptographic implementations:
― LEA: a lightweight block cipher with a block size of 128 bits and a key size of 128, 192 or 256 bits.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.