Detaljer om förslaget

Svensk titel: Gasflaskor - Ventilkåpor och ventilskydd - Konstruktion, tillverkning och provning
Nummer:prEN ISO 11117
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 296
Namn på kommittén:Gasflaskor
Publicerat:den 19 nov 2018
Sista svarsdatum:den 8 jan 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the requirements for valve protection caps, valve guards and shrouds used on cylinders for liquefied, dissolved or compressed gases.

Valve protection caps, valve guards or shrouds are some of the options available to protect cylinder valves (including Valves with Integral Pressure Regulators, abbreviated VIPRs) during transport.

While this document is applicable to valve protection caps, valve guards and shrouds which inherently provide the primary protection of a cylinder valve, it might also be beneficially used to test other equipment attached to cylinder packages, even in cases where the cylinder valve is inherently able to withstand damage without release of the content.

NOTE Small cylinders (e.g. medical) are commonly transported in an outer-packaging (e.g. pallet) to meet transport regulations.

This document does not specify requirements that might be necessary to enable the valve protection device to be used for lifting the cylinder.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.