Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vattenundersökningar - Bestämning av högfluorerade ämnen (PFAS) i vatten - Metod med fast-fas extraktion (SPE) och vätskekromatografi-tandem masspektrometri (LC-MS/MS)
Nummer:ISO/DIS 21675
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 424
Namn på kommittén:Kemiska vattenundersökningar
Publicerat:den 15 nov 2018
Sista svarsdatum:den 20 jan 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the determination of selected polyfluoroalkyl and perfluoroalkyl substances (PFAS) in non-filtrated waters, for example drinking water, natural water (fresh water and sea water) and waste water containing less than 2 g/l solid particulate material (SPM) using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The compounds monitored by this method are typically the linear isomers. Other isomers may be reported separately as non-linear isomers and qualified as such. The group of compounds determined by this method are representative of a wide variety of polyfluorinated compounds. The analytes specified in Table 1 can be determined by this method. The list can be modified depending on the purpose for which the method is intended. The lower application range of this method can vary depending on the sensitivity of the equipment used and the matrix of the sample. For most compounds to which this document applies ≥ 0,2 ng/l as limit of quantification. Actual levels may depend on the blank levels achieved by individual laboratory.

The applicability of the method to further substances, not listed in Table 1, or to further types of water is not excluded, but needs to be validated separately for each individual case.

The user should be aware that each analyte has its own specific optimum conditions and therefore modification of the analyte list could require the specification of additional conditions for each additional parameter.

NOTE 1 Polyfluoroalkyl substances will be used in this document to describe the analytes monitored. Many of the compounds in Table 1 are perfluorinated and are also considered polyfluoralkyl substances

NOTE 2 In this document linear PFAS isomers are specified. The non-linear isomers may be present in environmental samples, especially for PFOS. Analysis of individual non-linear isomer of PFAS is described in Annex E.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.