Detaljer om förslaget

Svensk titel: Cigaretter - Bestämning av kolmonoxid i ångfasen av cigarettrök erhållen vid intensiva rökningstillstånd - NDIR-metod
Nummer:ISO/DIS 22947
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 442
Namn på kommittén:Tobak
Publicerat:den 15 nov 2018
Sista svarsdatum:den 18 jan 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for determination of carbon monoxide (CO) in the vapour phase of cigarette smoke under intense smoking conditions.

WARNING — The use of this standard can involve hazardous materials, operations and equipment. This standard does not purport to address all the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this document to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of any other restrictions prior to use.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.