Detaljer om förslaget

Svensk titel: Golvmaterial - Sportbeläggningar - Bestämning av beteende vid rullande last
Nummer:prEN 1569
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 184
Namn på kommittén:Golvbeläggningar
Publicerat:den 8 nov 2018
Sista svarsdatum:den 10 dec 2018
Ämnesområden:Anordningar för sport
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method of test for the determination of behaviour under a rolling load of certain surfaces for sports areas. It is suitable for tests undertaken in the laboratory and on site.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.