Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Bromssystem hos motorvagnståg - Del 2: Provningsmetoder
Nummer:prEN 16185-2:2014/A1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 31 okt 2018
Sista svarsdatum:den 3 jan 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.