Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Spår - Spårlägeskvalitet - Del 2: Mätsystem - Fordon för spårlägesmätning
Nummer:prEN 13848-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 31 okt 2018
Sista svarsdatum:den 21 dec 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the minimum requirements for track geometry measuring principles and systems in order to produce comparable results when measuring the same track. It applies to all measuring systems, attended or unattended, fitted on any vehicle, except those systems defined in EN 13848-3 and EN 13848-4. Only systems put into service after the standard comes into force are concerned.

This document doesn't define the requirements for vehicle acceptance.

This document does not apply to measuring systems dedicated to Urban Rail Systems.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.