Detaljer om förslaget

Svensk titel: Pneumatik - Elektropneumatiska tryckstyrande ventiler - Del 1: Data som ska ingå i dokumentation från leverantören
Nummer:ISO/DIS 10094-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 106
Namn på kommittén:Hydraulik och pneumatik
Publicerat:den 30 okt 2018
Sista svarsdatum:den 7 jan 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 10094 specifies which characteristics of electro-pneumatic continuous pressure control valves are to be included in the supplier's literature.

In accordance with ISO 5598, these control valves include

— electrically modulated pneumatic proportional pressure valves,

— proportional pressure control valves without electronic pressure feedback, and

— proportional pressure control valves with electronic pressure feedback.

NOTE 1 The characteristics of non-electrically modulated pneumatic pressure control valves are specified in ISO 6953-1.

NOTE 2 The characteristics of electro-pneumatic continuous flow control valves are specified in ISO 10041-1.

NOTE 3 This part of ISO 10094 is limited to the characterization of components with an exhaust port to the atmosphere.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.