Detaljer om förslaget

Svensk titel: Allmän vägledning för kognitiv tillgänglighet
Nummer:ISO/DIS 21801
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 344
Namn på kommittén:Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning
Publicerat:den 29 okt 2018
Sista svarsdatum:den 13 dec 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document presents guidelines for the design and development of cognitively accessible systems (including products and services and built environments).

This document is applicable to mainstream systems as well as those designed specifically for people with disability.

Within the broad field of accessibility, this document is limited to guidance related to cognitive accessibility. However, it acknowledges that diverse sensory perceptions can impact cognitive accessibility.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.