Detaljer om förslaget

Svensk titel: Tillverkning av cell-baserade sjukvårdsprodukter - Kontroll av mikrobiologiska risker under processen
Nummer:prEN ISO 18362
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 349
Namn på kommittén:Rengöring, desinfektion och sterilisering
Publicerat:den 24 okt 2018
Sista svarsdatum:den 17 dec 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies the minimum requirements for, and provides guidance on, a risk-based approach for the processing of cell-based health care products (CBHPs) requiring control of viable and non-viable microbial contamination. It is applicable both to CBHPs labelled ‘sterile’ and to CBHPs not labelled ‘sterile’.

This International Standard is not applicable to:

— procurement and transport of cell-based starting material used in processing of a CBHP,

— cell banking,

— control of genetic material,

— control of non-microbial product contamination,

in vitro diagnostics (IVDs), or

— natural medicines.

EXAMPLE Vitamins and minerals, herbal remedies, homoeopathic medicines, traditional medicines such as traditional Chinese medicines, probiotics, other products such as amino acids and essential fatty acids.

This International Standard does not define biosafety containment requirements.

This International Standard does not replace national or regional regulations that apply to the manufacture and quality control of a CBHP.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.