Detaljer om förslaget

Svensk titel: Hydraulik och pneumatik - O-ringar - Del 1: Mått, tvärsnitt, toleranser och beteckningskoder- Tillägg 1
Nummer:ISO/DIS 3601-1:2012/Amd 1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 104
Namn på kommittén:Tätningselement
Publicerat:den 15 okt 2018
Sista svarsdatum:den 21 dec 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies limits for physical contacts between the machine or parts of the machine and humans that are caused by movement of the machine as part of its intended use or foreseeable misuse.

This document covers all types of machines that are designed to function where people are allowed to be present and the machine is allowed to make physical contact with those people.

This document includes machines that contact people as part of their function and machines that do not require human contact. It encompasses interactions that are intentional or unintentional.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.