Detaljer om förslaget

Svensk titel: Riktlinjer för terminologiarbete - Utveckling och genomförande
Nummer:ISO/DIS 29383
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 115
Namn på kommittén:Språk och terminologi
Publicerat:den 12 okt 2018
Sista svarsdatum:den 25 dec 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard provides policy makers in governments, administration, non-profit and commercial organizations with guidelines and a methodology for the development and implementation of a comprehensive policy or strategy concerning the planning and management of terminology.

This International Standard defines key concepts and describes scenarios and environments which may require different kinds of terminology policies. It also places terminology policies in the broader context of institutional strategic frameworks.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.