Detaljer om förslaget

Svensk titel: Petroleumprodukter - Bestämning av svavelhalt i motorbränslen - Ultraviolettfluorescensmetod
Nummer:prEN ISO 20846
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 413
Namn på kommittén:Provning av flytande och gasformiga bränslen
Publicerat:den 12 okt 2018
Sista svarsdatum:den 13 dec 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies an ultraviolet (UV) fluorescence test method for the determination of the sulfur content of motor gasolines containing up to 3,7 % (m/m) oxygen [including those blended with ethanol up to about 10 % (V/V)], diesel fuels, including those containing up to about 30 % (V/V) fatty acid methylester (FAME), having sulfur contents in the range 3 mg/kg to 500 mg/kg and synthetic fuels, such as Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) and Gas To Liquid (GTL), having sulfur contents in the range of 3 mg/kg to 45 mg/kg.

Other products can be analysed and other sulfur contents can be determined according to this test method, however, no precision data for products other than automotive fuels and for results outside the specified range have been established for this document. Halogens interfere with this detection technique at concentrations above approximately 3 500 mg/kg.

NOTE 1 Some process catalysts used in petroleum and chemical refining can be poisoned when trace amounts of sulfur-bearing materials are contained in the feedstocks.

NOTE 2 This test method can be used to determine sulfur in process feeds and can also be used to control sulfur in effluents.

NOTE 3 For the purposes of this document, the terms "% (m/m)" and "% (V/V)" are used to represent the mass fraction, μ, and the volume fraction, φ, of a material respectively.

NOTE 4 Sulfate species in ethanol do not have the same conversion factor of organic sulfur in ethanol. Nevertheless, sulfates have a conversion factor close to that of organic sulfur.

NOTE 5 It is preferable to check the nitrogen interference and to take it into account, especially when sulfur content is measured on diesel blended with cetane improver containing nitrogen. For example, alkyl nitrate, as 2-ethyl hexyl nitrate (EHN), added as cetane improver to diesel fuel shows an enhancing effect on sulfur content that can range from (0 to 1,7) mg/kg when 2 000 mg/kg EHN is added to diesel fuel containing 10 mg/kg sulfur.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.