Detaljer om förslaget

Svensk titel: Petroleumprodukter - Bestämning av svavelhalt i motorbränsle - Våglängdsdispersiv röntgenfluorescensspektrometri
Nummer:prEN ISO 20884
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 413
Namn på kommittén:Provning av flytande och gasformiga bränslen
Publicerat:den 12 okt 2018
Sista svarsdatum:den 13 dec 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a wavelength-dispersive X-ray fluorescence (WDXRF) test method for the determination of the sulfur content of liquid, homogeneous automotive fuels from 5 mg/kg to 500 mg/kg, which have a maximum oxygen content of 3,7 % (m/m). This product range covers diesel fuels containing up to about 30 % (V/V) fatty acid methyl esters (FAME) and motor gasolines containing up to about 10 % (V/V) ethanol, and synthetic fuels such as Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) and Gas To Liquid (GTL) having sulfur contents in the range of 5 mg/kg to 45 mg/kg.

NOTE 1 Sulfur contents higher than 500 mg/kg can be determined after sample dilution. However, the precision was not established for diluted samples.

Products with higher oxygen content show significant matrix effects, e.g. FAME used as biodiesel. Nevertheless, FAME may be analysed when the corresponding procedures are followed (see 5.3 and 8.1).

Other products may be analysed with this test method. However, precision data for products other than those mentioned have not been established for this document.

NOTE 2 For the purposes of this document, the terms "% (m/m)" and "% (V/V)" are used to represent the mass fraction, μ, and the volume fraction, φ, of a material respectively.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.