Detaljer om förslaget

Svensk titel: Textil - Kvantitativ mikroskopisk ananlys - Allmänna grundregler för provning
Nummer:prEN ISO 20705
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 160
Namn på kommittén:Textil
Publicerat:den 5 okt 2018
Sista svarsdatum:den 28 nov 2018
Ämnesområden:Textilfibrer: allmänt
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies common methods for the quantitative microscopical analysis of various mixtures of fibres. The methods described is based on the using of a light microscope (LM) or a Scanning Electronic Microscope (SEM), on the measurements of the fibre apparent diameter (preparation of longitudinal views) or on the measurements of fibre section area (preparation of cross views), depending on the section shape of the fibres.

NOTE When the section shape is circular or almost circular, the longitudinal views are appropriate. For the other section shapes, the cross views are adequate. Pictures of section shapes of fibres can be found in ISO/TR 11827.

The given procedures may be applied to fibres in any textile form when mixtures of fibres cannot be separated by manual methods or by chemical methods.

For examples, such mixtures are cashmere and wool, cotton and flax, flax and hemp.

If it is practicable to separate chemically the components, the method described in the individual parts of ISO 1833 should be used in preference to the microscopical methods.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.