Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Aerodynamik - Del 5: Krav och provningsmetoder för aerodynamik i tunnlar
Nummer:prEN 14067-5
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 3 okt 2018
Sista svarsdatum:den 29 nov 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document establishes requirements, test procedures, assessment methods and acceptance criteria for aerodynamics in tunnels and rolling stock in tunnels. Topics of aerodynamic pressures and loadings, aerodynamic resistance and micro-pressure waves are addressed.

Requirements for rolling stock with operating speeds equal to or above 200 km/h are provided for pressures generated in tunnel operation. Requirements for infrastructure with design speeds above 160 km/h or high blockage ratio or tunnels longer than 12 km are provided for pressures generated in tunnel operation. These requirements are not applicable to light rail and urban rail.

This document is applicable to all railway vehicles and infrastructure with track gauges from 1 435 mm to 1 668 mm inclusive.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.