Detaljer om förslaget

Svensk titel: Bensinstationer - Del 1: Säkerhetskrav för konstruktion och utformning av drivmedelspumpar, drivmedelsmätare, dispensermätare och externa pumpenheter
Nummer:prEN 13617-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 287
Namn på kommittén:Utrustning för bensinstationer
Publicerat:den 3 okt 2018
Sista svarsdatum:den 20 nov 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document applies to metering pumps, dispensers and remote pumping units to be installed at liquid fuel filling stations, designed to dispense flammable liquid fuels into the tanks of motor vehicles, boats and light aircraft and into portable containers at flow rates up to 200 l · min-1, and intended for use and storage at ambient temperatures between −20 °C and +40 °C. Measures in addition to those required by this European Standard might be required for use and storage at temperature outside this range. The need for and nature of additional requirements should be determined by the manufacturer, if necessary after consulting the client.

This document deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to metering pumps, dispensers and remote pumping units, when they are used as intended and under the conditions foreseeable by the manufacturer (see Clause 4).

This document gives health and safety related requirements for the selection, construction and performance of the equipment.

This document does not deal with noise and with hazards related to transportation and installation.

This document does not include any requirements for metering performance.

Vapour recovery efficiency rates are not considered within this European Standard.

Fuels other than the ones of Explosion Group IIA are excluded from this European Standard.

This document is not applicable to metering pumps, dispensers and remote pumping units which are manufactured before the date of publication of this document by CEN.

This document does not apply to equipment for use with liquefied or compressed gases.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.