Detaljer om förslaget

Svensk titel: Flytande petroleumprodukter - Bestämning av destillationsegenskaper vid atmosfäriskt tryck - Micro-destillation
Nummer:prEN 17306
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 413
Namn på kommittén:Provning av flytande och gasformiga bränslen
Publicerat:den 3 okt 2018
Sista svarsdatum:den 2 dec 2018
Ämnesområden:Flytande bränslen
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a laboratory method for the determination of the distillation characteristics of light and middle distillates derived from petroleum and related products of synthetic or biological origin with initial boiling points above 20 °C and end-points below approximately 400 °C, at atmospheric pressure utilizing an automatic micro distillation apparatus.

This test method is applicable to such products as; light and middle distillates, automotive spark-ignition engine fuels, automotive spark-ignition engine fuels containing up to 20 % ethanol, aviation gasolines, aviation turbine fuels, (paraffinic) diesel fuels, FAME (B100), diesel blends up to 30 % fatty acid methyl esters (FAME), special petroleum spirits, naphtha’s, white spirits, kerosene’s, burner fuels, and marine fuels.

The test method is also applicable to hydrocarbons with a narrow boiling range, like organic solvents or oxygenated compounds.

The test method is designed for the analysis of distillate products; it is not applicable to products containing appreciable quantities of residual material.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.