Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/IEC DIS 19785-3
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 448
Namn på kommittén:Teknik och stödsystem för personlig identifiering
Publicerat:den 1 okt 2018
Sista svarsdatum:den 15 dec 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO/IEC 19785 specifies and publishes registered CBEFF patron formats defined by the CBEFF

patron ISO/IEC JTC 1/SC 37, and specifies their registered CBEFF patron format types (see ISO/IEC 19785-

1:2015) and resulting full ASN.1 Object Identifiers.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.