Detaljer om förslaget

Svensk titel: Gjutet järn och stål - Penetrantprovning
Nummer:ISO/DIS 4987
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 130
Namn på kommittén:Gjutet järn och stål
Publicerat:den 28 sep 2018
Sista svarsdatum:den 11 dec 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies a method for the liquid penetrant inspection of steel castings, whatever

their grade and the casting procedure used to produce them.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.