Detaljer om förslaget

Svensk titel: CleANopen - Applikationsprofil för kommunala fordon
Nummer:prEN 16815
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 252
Namn på kommittén:Utrustning för avfallshantering
Publicerat:den 27 sep 2018
Sista svarsdatum:den 6 nov 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides a set of CANopen application profile specifications that describes the CleANopen embedded body control network of municipal vehicles, e.g. refuse collecting trucks.

It specifies the CANopen communication interfaces and the application functionality of several functional elements (virtual devices).

It does not specify CANopen devices.

The CleANopen application profile specifications consist of several parts dealing with the following:

— general definitions;

— functionality of the virtual devices;

— pre-defined PDOs and SDOs;

— application objects.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.