Detaljer om förslaget

Svensk titel: Visuell undersökning av yta på precisionsgjutgods - Stål, nickel och koboltlegeringar
Nummer:ISO/DIS 19959
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 130
Namn på kommittén:Gjutet järn och stål
Publicerat:den 25 sep 2018
Sista svarsdatum:den 9 dec 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies the acceptance criteria for the surface inspection of steel, nickel alloy and cobalt alloy investment castings by visual examination.

NOTE Criteria for special applications such as aerospace are defined in other International Standards.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.