Detaljer om förslaget

Svensk titel: Gasanalys - Tillverkning av kalibreringsgaser med dynamiska, volymetriska metoder. - Del 1: Kalibreringsmetoder
Nummer:ISO/DIS 6145-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 423
Namn på kommittén:Luftkvalitet
Publicerat:den 24 sep 2018
Sista svarsdatum:den 21 nov 2018
Ämnesområden:Kemisk analys
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 6145 gives a brief overview of each of the dynamic techniques which are described in detail in the following parts of ISO 6145. This document provides basic information to support an informed choice for one or another method for the preparation of calibration gas mixtures. It also describes how these methods can be linked to national measurement standards to establish metrological traceability for the composition of the prepared gas mixtures.

Since all techniques are dynamic and rely on constant flow rates, this first part of ISO 6145 describes the calibration process by measurement of each individual flow rate generated by the device.

Methods are also provided for assessing the composition of the generated gas mixtures by comparison with an already validated calibration gas mixture.

This first part of ISO 6145 provides general requirements for the use and operation of dynamic methods for gas mixture preparation. It also includes the necessary expressions for calculating the calibration gas  composition and its associated uncertainty. 

Gas mixtures obtained by these dynamic methods can be used to calibrate or control gas analysers. 

The storage of dynamically prepared gas mixtures into bags or cylinders is beyond the scope of this part of ISO 6145.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.