Detaljer om förslaget

Svensk titel: Kyl- och värmepumpanläggningar - Kompetens hos personal
Nummer:prEN ISO 22712
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 243
Namn på kommittén:Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet
Publicerat:den 20 sep 2018
Sista svarsdatum:den 19 nov 2018
Ämnesområden:Värmepumpar, Kylteknik
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard defines the activities related to refrigerating systems according to

EN 378-1, EN 378-2, EN 378-3, EN 378-4 and ISO 5149-1, ISO 5149-2, ISO 5149-3 and ISO 5149-4 and

the associated competence profiles and establishes procedures for assessing the competence of persons

who carry out these activities. Activities with regard to electricity are excluded.

NOTE As a refrigerating circuit is considered not to incorporate electrical and electronic systems, activities in

this area are not part of this standard. For competences on electrical and electronic systems, it is recommended to

refer to national regulations or appropriate European or national standards. This European Standard does not

apply to persons carrying out work on self-contained refrigerating systems as defined in EN 378-1 from the initial

design of the product to the complete manufacture of the product, provided the process is controlled and the

methods used are checked by an organisation or individual, responsible for the compliance with statutory

requirements on health, safety and environment (e.g. energy efficiency).

NOTE The standard is not a training programme .

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.