Detaljer om förslaget

Svensk titel: Termostatstyrda radiatorventiler - Fordringar och provningsmetoder
Nummer:prEN 215
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 189
Namn på kommittén:Innemiljö och energianvändning i byggnader
Publicerat:den 20 sep 2018
Sista svarsdatum:den 18 nov 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies definitions, requirements and test methods for thermostatic radiator valves referred to hereafter as thermostatic valves.

This standard applies to two port thermostatic valves with or without pre-setting facility and thermostatic integrated valves with or without pre-setting facility for fitting to radiators in wet central heating installations up to a water temperature of 120 °C and a nominal pressure of PN 10.

This standard further specifies the dimensions, the materials and the connection details of four series of straight and angle pattern thermostatic radiator valves of nominal pressure ≤ PN 10.

This standard can be used as reference in a CEN/CENELEC Certification Mark System on thermostatic radiator valves.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.