Detaljer om förslaget

Förslagets omfattning:

This document specifies a communication protocol for networked control systems. The protocol provides peer-to-peer communication for networked control using web-services. The document describes services in layer 2 and layer 3.

The layer 2 (data link layer) specification also describes the MAC sub-layer interface to the physical layer. The physical layer provides a choice of transmission media. The layer 3 (network layer), as described in EN 14908-1, is integrated in UDP/IP communication using IPv4 and IPv6 protocols.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.