Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägfordon - Gränssnitt för kommunikation mellan laddningsbart fordon och laddstation (V2G) - Del 2: Krav för nätverks- och applikationsprotokoll
Nummer:prEN ISO 15118-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 517
Namn på kommittén:El- och hybridfordon
Publicerat:den 20 sep 2018
Sista svarsdatum:den 24 nov 2018
Ämnesområden:Elfordon
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This international standard specifies the communication between the electric vehicle (EV), including battery electric vehicle (BEV) and plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), and the EV supply equipment. The application layer message sets defined in this revision of ISO 15118-2 are designed to support the electricity power transfer between an EV and an EV supply equipment.

The bidirectional electricity power transfer, use case of that was already included in edition 1.0 of part 1 but not included in part 2, was officially added to the scope of this standard. Herein edition 2.0 of part 2 defines the communication messages and sequence requirements for bidirectional power transfer.

Also the scope is widely extended in this revision, requirements of wireless communication for both conductive charging and wireless charging are defined. Additionally, requirements of communication for automatic connection device and information services about charging and control status are defined in this revision.

The purpose of this part 2 of ISO 15118 is to detail the communication between an electric vehicle communication controller (EVCC) and supply equipment communication controller (SECC). Aspects are specified to detect a vehicle in a communication network and enable an Internet Protocol (IP) based communication between EVCC and SECC.

Key

1 Scope of ISO 15118-2

2 Message definition considers use cases defined for communication between SECC to SA

Figure 1 — Communication relationship among EVCC, SECC and secondary actor

This part 2 defines messages, data model, XML/EXI based data representation format, usage of V2GTP, TLS, TCP and IPv6. These requirements belong to the area of from 3rd to 7th OSI layer model. In addition the document describes main service sequences of conductive charging, wireless power transfer and bidirectional power transfer, and how data link layer services can be accessed from a layer 3 perspective. The data link layer and physical layer functionality for wired communication is described in part 3 of this standard, and those of wireless communication are described in part 8 of this standard.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.