Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plast - Formsprutning av provkroppar av termoplast - Del 2: Små dragprovstavar
Nummer:prEN ISO 294-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 20 sep 2018
Sista svarsdatum:den 16 nov 2018
Ämnesområden:Termoplastmaterial
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a four-cavity mould, the type С ISO mould, for the injection moulding of small tensile bars measuring ≥ 60 mm × 10 mm × 3 mm (the type CW11 test specimen in ISO 20753).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.