Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 21498
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 517
Namn på kommittén:El- och hybridfordon
Publicerat:den 20 sep 2018
Sista svarsdatum:den 31 okt 2018
Ämnesområden:Elfordon
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This Standard applies to electric and electronic components used for electrically propelled road vehicles. It applies to components including electric power sources and loads connected to voltage class B electric circuit of an electric propulsion system. The standard focuses on the behaviour at the d.c. voltage class B terminals of these components. The standard describes testing methods, test conditions and test requirements for components exposed to electrical behaviour at a d.c. voltage class B electric circuit, caused by operation of electric loads and power sources.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.