Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 16573-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 121
Namn på kommittén:Bestämning av mikrostruktur i stål
Publicerat:den 20 sep 2018
Sista svarsdatum:den 1 dec 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard provides a method for the evaluation of the resistance to hydrogen embrittlement (i.e. hydrogen delayed fracture) using constant loading test with hydrogen pre-charged specimens. The amount of hydrogen content absorbed in the specimens is analysed quantitatively by thermal desorption analysis such as gas chromatography, mass spectrometry and so on. In the case of hydrogen continuous charging such as hydrogen absorption in aqueous solution at free corrosion potential, hydrogen absorption in atmospheric corrosion environments and hydrogen absorption in high pressure hydrogen gas, the evaluation method is also briefly described. This method is mainly applicable to the evaluation of hydrogen embrittlement resistance of high strength steel bolts.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.