Detaljer om förslaget

Svensk titel: Friformsmide för allmänna ändamål - Del 4: Rostfria stål
Nummer:prEN 10250-4:2018
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 135
Namn på kommittén:Rostfria stål
Publicerat:den 20 sep 2018
Sista svarsdatum:den 27 nov 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the technical delivery requirements for open die forgings, forged bars and products pre-forged and finished in ring rolling mills, manufactured from stainless steels with ferritic, martensitic, austenitic and austenitic-ferritic structures.

NOTE The majority of steels listed in this part of EN 10250 are identical to steels specified EN 10088-3 and more extensive information on properties is given in that European Standard.

General information on technical delivery conditions is given in EN 10021.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.