Detaljer om förslaget

Svensk titel: Fasta biobränslen - Provberedning
Nummer:ISO/DIS 14780:2017/DAmd 1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 412
Namn på kommittén:Fasta bränslen
Publicerat:den 12 sep 2018
Sista svarsdatum:den 20 nov 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This international standard describes methods for reducing combined samples (or increments) to laboratory

samples and laboratory samples to sub-samples and general analysis samples and is applicable to solid

biofuels.

The methods described in this international standard may be used for sample preparation, for example, when

the samples are to be tested for calorific value, moisture content, ash content, bulk density, durability,

particle size distribution, ash melting behaviour, chemical composition, and impurities.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.