Detaljer om förslaget

Svensk titel: Golvmaterial - Sportbeläggningar - Bestämning av stötmotståndsförmåga
Nummer:prEN 1517:2018
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 184
Namn på kommittén:Golvbeläggningar
Publicerat:den 12 sep 2018
Sista svarsdatum:den 11 nov 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the determination of resistance to impact of surfaces. It is primarily designed to be used on surfaces intended for use in indoor sports halls. The test may be undertaken in the laboratory or on site.

When undertaking tests on site, it should be noted that permanent damage to the sports floor may be caused.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.