Detaljer om förslaget

Svensk titel: Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 5: Nätverksdrift
Nummer:ISO/DIS 11783-5
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 228
Namn på kommittén:Lantbruksmaskiner
Publicerat:den 12 sep 2018
Sista svarsdatum:den 21 nov 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

ISO 11783 as a whole specifies a serial data network for control and communications on forestry or agricultural

tractors and mounted, semi-mounted, towed or self-propelled implements. Its purpose is to standardize the method

and format of transfer of data between sensor, actuators, control elements, and information-storage and -display

units, whether mounted on, or part of, the tractor or implement. This part of ISO 11783 describes the management

of source addresses (SAs) for control functions (CFs) of electronic control units (ECUs), the association of

addresses with the functional identification of a device and the detection and reporting of network-related errors. It

also specifies procedures for initialization and response to brief power outages, and minimum requirements, for

network-connected ECUs.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.