Detaljer om förslaget

Svensk titel: Luftkvalitet - Kupéluft i fordon - Del 9: Screeningmetod för bestämning av emissioner av flyktiga organiska föreningar från interiörmaterial - Påsmetod med stor påse
Nummer:ISO/DIS 12219-9
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 423
Namn på kommittén:Luftkvalitet
Publicerat:den 10 sep 2018
Sista svarsdatum:den 20 nov 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 12219 specifies a large bag sampling method for measuring volatile organic compounds (VOCs), formaldehyde and other carbonyl compounds which may emit from vehicle interior parts into the air inside road vehicles. This method is intended for evaluation of large new vehicle interior parts, and complete assemblies. This is a screening method to compare similar car components under similar test conditions on a routine basis.

It is important to check VOC emissions of vehicle interior parts to evaluate its contribution to the air quality of vehicle interior.

This part of ISO 12219 is complementary to existing standards and provides third party test laboratories and manufacturing industry with a cost-effective evaluation of vehicle interior parts.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.