Detaljer om förslaget

Svensk titel: Tågvirke - Allmänna specifikationer
Nummer:prEN ISO 9554
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 160
Namn på kommittén:Textil
Publicerat:den 4 sep 2018
Sista svarsdatum:den 26 okt 2018
Ämnesområden:Tågvirke och rep
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies the general characteristics of fibre ropes and their constituent materials. It is intended to be used in conjunction with the standards for the individual types of fibre rope, which cover the physical properties and specific requirements for that particular product type.

This International Standard also gives some information on the use of fibre ropes and also on their inspection and retirement criteria.

This International Standard does not intend to address all of the safety matters associated with its use. It is the responsibility of the user to select a rope that is fit for purpose: of the size and with the physical properties to meet the requirements of the application and to determine the applicability of regulatory limitations prior to its use.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.