Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 10049
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 129
Namn på kommittén:Lättmetaller
Publicerat:den 29 aug 2018
Sista svarsdatum:den 12 nov 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International standard specifies a visual method for assessing the porosity of the machined surface of aluminium alloy casting.

NOTE The method cannot be used for assessing porosity present on radiograms.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.