Detaljer om förslaget

Svensk titel: Sugkatetrar för användning i andningsvägar
Nummer:prEN ISO 8836
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 329
Namn på kommittén:Anestesi- och respiratorutrustning
Publicerat:den 28 aug 2018
Sista svarsdatum:den 4 nov 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies requirements for SUCTION CATHETERS, made of flexible materials and intended for use in suctioning of the respiratory tract.

SUCTION CATHETERS intended for use with flammable anaesthetic gases or agents, lasers or electrosurgical equipment are not covered by this International Standard.

NOTE See ISO/TR 11991 for guidance on airway management during laser surgery of the upper airway.[5]

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.