Detaljer om förslaget

Svensk titel: Djurfoder: Provtagnings- och analysmetoder - Bestämning av organiska syror genom jonkromatografi med ledningsupptäckt
Nummer:prEN 17298
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 435
Namn på kommittén:Livsmedel och foder
Publicerat:den 23 aug 2018
Sista svarsdatum:den 30 okt 2018
Ämnesområden:Djurfoder, Kemisk analys
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the determination of benzoic acid and sorbic acid in animal feeding stuffs by high-performance liquid chromatography method with ultraviolet detection (HPLC-UV).

The method is intended to be used for the determination of benzoic acid and sorbic acid as active substances in feed additives, premixtures and compound feed and for benzoic acid in water. This method determines the total extractable concentration of these organic acids and their salts.

It is advisable that the working range of the method is determined for each organic acid by the user of this standard. The lower limit of the working range depends on the matrix and the interferences encountered. It is advisable that a working range between 5 mg/l and 100 mg/l is accessible.

The method was successfully tested in an inter-laboratory study in concentrations between 0,02 % up to 9,0 %.

On the basis of the referred working range, sample weigh and extraction volume, limits of quantification (LOQ), as calculated (Table 1) on the basis of a wavelength of 230 nm, can be achievable.

Table 1 — Limits of quantification (LOQ) at 230 nm Organic acid

LOQ (mg/kg)

Benzoic acid

200

Sorbic acid

200

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.